Szemenyei János - Győrei Zsolt - Schlachtovszky Csaba: VUK

musical gyerekeknek honlap-08-vuk

 

Fekete István kisregénye alapján 

 

 

 

 

 

 

Közben kint lárma támadt. Emberi kiáltások, kolompkondulás és ostorpattogás.

– Hallod a Simabõrû Embert? – dörmögött Karak. – Nem tud csendben lenni! Teleordítja az egész erdõt, és azt hiszi, minden õérte van. Megöl mindent, és mi csak tõle félünk. Némelyik villámló bottal jár, és megöl, hogy közel se megy hozzá. Vigyázz tõle!

– Ide n em jön? – borzongott Vuk.

– Nem tud – nevetett diadalmasan Karak –, mert otromba két lábán úgy megy, mint Kele, a gólya, aki Unkát keresi a réten, és a faluban lakik, ahol az ember.

– Õt nem bántja az ember?

– Mit csináljon vele? Csak a lába van meg a nyaka, és azt mondják, büdös is.

- És minket mért bánt az ember? – aggodalmaskodott a kisróka. – Megesz bennünket?

– Fenét! Csak sajnálja tõlünk, amit megeszünk, mert azt hiszi, minden az övé.

 Részlet Fekete István regényébõl 

 

 

 

Rendező: Tompagábor Kornél

Bemutató: 2021. február 17. 

Az elõadás fõtámogatója:

Flex_RGB_Med_tm