Jókai - Böhm - Korcsmáros - Tolcsvay B. - Tolcsvay L.: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI

romantikus színmű 2 részben honlap-04-A-koszivu-ember-fiai

 

Jókai Mór azonos című regénye alapján -

Jókai Mór és Petőfi Sándor verseinek felhasználásával - írta:

Böhm György és Korcsmáros György

Zenékét szerezte: Tolcsvay Béla és Tolcsvay László 

 

 

 

 

Jókai Mór remekművének sorsa, hogy túlélje azt a kort, amelyben született. Az 1848-as forradalomnak emléket állító, leghíresebb magyar történelmi és családregény a testvéri szeretetről, önfeláldozásról, hazaszeretetről szól, máig izgalmas és érvényes módon. A regényből készült színdarab egészét áthatja a szabadságért, a függetlenségért vívott küzdelem heroizmusa, a magyarságtudat éltető ereje, a darab ugyanakkor teret enged a romantikának, az érzelmek emberi arculatot ésjellemetformáló kibontakozásának.

A nemesdombi kastély ura, Baradlay Kazimir, akinek élete végére a „szívere mind patológiai, mind bibliai értelemben kővé vált", egy özvegyet és három fiút hagy maga után. A halottas ágyánál végrendelkezik a család sorsáról, miszerint legidősebb fia, Ödön diplomata legyen az orosz udvarnál, Richárd a katonai pályán haladjon tovább Bécsben, Jenő pedig tisztviselőként dolgozzon. Felesége pedig pár héttel az ő halála után menjen férjhez Rideghváry Bencéhez, politikai utódjához, mert ezt kívánja a család érdeke. Ám a „kőszívű emberfelesége\'’ megfogadja: „Erőt adj, Isten! Az ő parancsát legyőző erőt!...halld meg, Uram, és úgy bocsásd színed elé lelkét, és úgy légy hozzá irgalmas a túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, hogy mindazon rossznak, amit ő végakaratával parancsolt, az ellenkezőjét, mindennek az ellenkezőjét fogom teljesíteni!... Úgy segíts engem, végtelen hatalmasságé Isten!"

A fiúk sorsát innentől kezdve a szerelem és a magyar politikai élet sodorja ide-oda, a hányattatások között kit szerencsésebben, mástól pedig életét követelve.

Böhm György

Szereposztás:  

Baradlayné - Pap Lujza Domján Edit-dljas

Ödön - Bot Gábor

Richárd - Ticz András

Jenő - Helvaci Ersan David

Rideghváry Bence - Kiss Ernő Jászai-díjas

Plankenhorst AlphonsineDura Veronika

Plankenhorst Antoinette - Debrei Zsuzsanna

Haynau - Farkas Ignác Jászai-díjas

Liedenwall Edit - Kováts Dóra

Palwitz Ottó - Mihály Péter

Lánghy ArankaTámadi Anita

Lánghy tiszteletes - Bálint Péter

Remigia nővér - Czegő Teréz Gobbi Hilda-díjas

Goldner Fritz - D. Varga Ádám

MausmannFritz Attila

Pál úrBesenczi Árpád Jászai-díjas

Adjutáns - Farkas Gergő

Leonin - Baj László

Jeza, táncosnő - Mikita Zsuzsanna Lilla

 

Táncosok:

Bodorkós Marcell, Bödör Alexandra, Cseh Richárd, Góra Máté, Kovács Marcell,

Ludmány Levente, Lugosi Krisztina, Megyeri Csanád, Molnár Lilla, Mrakovics Norbert,

Sabján Ádám, Szakonyi Franciska, Tornyos Ervin, Tuboly Andrea, Tuboly Ádám


Díszlet-Jelmez: Túri Erzsébet

Koreográfus: Bakó Gábor

Világítás: Gibárti Tibor


Ügyelő: Kovács Arnold

Súgó: Jurina Beáta

Rendezóasszisztens: Lengyel Noémi 

 

Rendező: Böhm György  Jászai- és Nádasdy-díjas

Bemutató: 2022. március 11. 

Az elõadás fõtámogatója:

szerszamsziget 


Kapcsolódó oldalak: