Jókai - Böhm - Korcsmáros - Tolcsvay B. - Tolcsvay L.: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI

romantikus színmű 2 részben honlap-04-A-koszivu-ember-fiai

 

Jókai Mór azonos című regénye alapján -

Jókai Mór és Petőfi Sándor verseinek felhasználásával - írta:

Böhm György és Korcsmáros György

Zenékét szerezte: Tolcsvay Béla és Tolcsvay László 

 

 

 

 

Jókai Mór remekművének sorsa, hogy túlélje azt a kort, amelyben született. Az 1848-as forradalomnak emléket állító, leghíresebb magyar történelmi és családregény a testvéri szeretetről, önfeláldozásról, hazaszeretetről szól, máig izgalmas és érvényes módon. A regényből készült színdarab egészét áthatja a szabadságért, a függetlenségért vívott küzdelem heroizmusa, a magyarságtudat éltető ereje, a darab ugyanakkor teret enged a romantikának, az érzelmek emberi arculatot ésjellemetformáló kibontakozásának.

A nemesdombi kastély ura, Baradlay Kazimir, akinek élete végére a „szívere mind patológiai, mind bibliai értelemben kővé vált", egy özvegyet és három fiút hagy maga után. A halottas ágyánál végrendelkezik a család sorsáról, miszerint legidősebb fia, Ödön diplomata legyen az orosz udvarnál, Richárd a katonai pályán haladjon tovább Bécsben, Jenő pedig tisztviselőként dolgozzon. Felesége pedig pár héttel az ő halála után menjen férjhez Rideghváry Bencéhez, politikai utódjához, mert ezt kívánja a család érdeke. Ám a „kőszívű emberfelesége'’ megfogadja: „Erőt adj, Isten! Az ő parancsát legyőző erőt!...halld meg, Uram, és úgy bocsásd színed elé lelkét, és úgy légy hozzá irgalmas a túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, hogy mindazon rossznak, amit ő végakaratával parancsolt, az ellenkezőjét, mindennek az ellenkezőjét fogom teljesíteni!... Úgy segíts engem, végtelen hatalmasságé Isten!"

A fiúk sorsát innentől kezdve a szerelem és a magyar politikai élet sodorja ide-oda, a hányattatások között kit szerencsésebben, mástól pedig életét követelve.

Böhm György

Szereposztás:  

Baradlayné - Pap Lujza Domján Edit-dljas

Ödön - Bot Gábor

Richárd - Ticz András

Jenő - Helvaci Ersan David

Rideghváry Bence - Kiss Ernő Jászai-díjas

Plankenhorst Alphonsine - Nagy Johanna

Plankenhorst Antoinette - Debrei Zsuzsanna

Haynau - Farkas Ignác Jászai-díjas

Liedenwall Edit - Kováts Dóra

Palwitz Ottó - Mihály Péter

Lánghy Aranka - Lőrincz Nikol Soós lmre-díjas

Lánghy tiszteletes - Bálint Péter

Remigia nővér - Czegő Teréz Gobbi Hilda-díjas

Goldner Fritz - Herold Levente

MausmannFritz Attila

Pál úr - Wellmann György Aase-díjas

Adjutáns - Farkas Gergő

Leonin - Baj László

Jeza, táncosnő - Mikita Zsuzsanna Lilla

 

Táncosok:

Bodorkós Marcell, Győrfi Cintia/ Bödör Alexandra, Kiss Gergely, Ludmány Levente,Lugosi Krisztina,
Mrakovics Norbert, Németh Krisztián, Parragi Nóra, Rákos Róbert, Sabján Ádám, Szakonyi Franciska, Tornyos Ervin, Tuboly Andrea, Tuboly Ádám

Díszlet-Jelmez: Túri Erzsébet

Koreográfus: Bakó Gábor

Világítás: Gibárti Tibor


Ügyelő: Kovács Arnold

Súgó: Jurina Beáta

Rendezóasszisztens: Lengyel Noémi 

 

Rendező: Böhm György  Jászai- és Nádasdy-díjas

Bemutató: 2022. március 11. 

Az elõadás fõtámogatója:

szerszamsziget 


Kapcsolódó oldalak: